Szent Anna Katolikus Általános Iskoláért Alapítvány

 

Az alapítványok nyilvántartó könyvében 455. sorszám alatt bejegyzett "A Jánoshalmi Szent anna Katolikus Általános Iskoláért" elnevezésű alapítvány alapítója az 1993. március 09. napján kelt: Alapító Okirat-ot az alábbiak szerint módosítja az 1997. évi CLVI. Tv. rendelkezései alapján.

Az alapítvány közhasznú tevékenységei:

  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  • kulutális tevékenység
  • gyermek.és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúságvédelmi érdekképviselet

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, ennél fogva gazdálkodása során elért eredménnyel nem rendelkezik. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az alapítvány kuratóriuma évente legalább egy alkalommal ülésezik. Üléseit a kuratórium elnöke hívja össze-annak idopontját legalább 8 nappal megelőzően-névreszóló írásbeli meghívó útján. A meghívó tartalmazza a napirendi pontokat is.

A kuratórium határozatképes, ha azon a tagok legalább fele jelen van. A határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza.


Az alapítvány adószáma: 18341797-1-03

Szent Anna Iskola, Szent Anna Katolikus Óvoda Általános Iskola és Diákotthon Jánoshalma, Katolikus, Iskola, Jánoshalma, Anna , szentannaiskola